top of page
hender_rygg_1.png

Rosenterapeut
Avspenning og bevissthet

Portrett av Heidi Wexelsen Goksøyr

Heidi W. Goksøyr

Under sertifisering i rosenmetoden

Ernæringsterapeut

Priser

Rosenterapi 60 min:
Enkelttimer: 1140 NOK + mva (1425 inkl moms)

Jeg er for tiden under sertifisering, og vil i den resterende delen av praksis-perioden tilby behandlinger med redusert pris:

1.time: 50% avslag

Enkelttimer: 20 % avslag

Kjøp av 5 timer: 35 % avslag

Kontaktinformasjon

SMS: 97627207

E-post: heidi@heidiwg.no

 

Avbestilling 

Timen må avbestilles el endres senest 48 t / to arbeidsdager i forveien før oppsatt tidspunkt. (Dvs torsdag i forkant av mandag, og fredag i forkant av tirsdag) Avbestillinger/endringer etter dette tidspunkt belastes i sin helhet uansett årsak.

--------------------------------------

- Life is a balance between holding and letting go.

                                                               Shareefah Nunkoo

 

Rosenmetoden passer for  ...

• alle som kjenner behov for dyp avspenning

• de som har vanskeligheter med å slappe av i en stresset hverdag

• føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe

• har spente og/eller verkende muskler

• hodepine/migrene

• uro du ikke helt vet hvor kommer fra

• ønsker bedre kontakt med egen kropp og egne følelser

• opplevelsen av å ikke ha fått lære å uttrykke egne følelser under oppveksten

• ønsker en dypere relasjon til deg selv og andre

Rosenmetoden har navn etter grunnleggerer, fysioterapeut Marion Rosen (1914- 2012). Hun mente at fortrengte følelser blir lagret i kroppen. Årsaken til dette kan i sin tid ha vært en opplevelse av ikke bli hørt, forstått, akseptert, møtt eller sett. Vi holder pusten, svelger ned, biter tennene sammen, setter opp en maske, krymper, eller, bokstavelig talt tar oss sammen og går på med krum hals. Vi skjuler den vi egentlig er, både for oss selv, men også for omverden, for å bli tatt vare på, og føle oss elsket.
Selv om rosenmetoden i Norge ofte er ukjent for andre helsearbeidere som noe mer enn en del av det litt uklare samlebegrepet “alternativ terapi”, er rosenmetoden i USA ofte anbefalt av leger, psykoterapeuter og kiropraktorer som en behandlingsform som utfyller deres egen. 

Å søke kontroll over følelsene kan ha vært en nødvendighet, en måte å overleve på. Men kroppen husker det du selv vil glemme, og over tid kan dette føre til muskelspenninger som begrenser både bevegelse, pust og livsutfoldelse. Det utvikles mønstre i kroppen, men også i tanker, ord og handlinger. Dette kan etter hvert bli forvirrende, og gi et usant bilde av hvem vi er, hvordan vi har det, hva vi har behov for, - også for oss selv.  
Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Samtalen kan øke bevisstheten om det som skjer i kroppen, og få støtte til gjenkjenne og akseptere alle følelser. Det handler ikke om å grave i fortiden, men forsiktig kunne åpne opp for det som har vært. 

Det krever kraft å holde følelser nede. Vi blir slitne. På et tidspunkt krever det mer å holde følelsene nede, enn å slippe de til. Ved selv å bli klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan muskelspenninger slippe taket og endringer kan skje. Følelser må føles for å kunne frigjøres. 
Rosenmetoden byr på en myk, forsiktig, men kraftfull prosess; fra den du tror du er, til den du egentlig er.

Etterhvert kan man oppleve at man blir mer følsom, og at det er vanskeligere å “holde maska” i situasjoner som egentlig oppleves som uutholdelige. Dette som en følge av å komme mer i kontakt med det man egentlig føler, den man egentlig er, og de grensene man faktisk har. Man vil da også oppleve situasjoner man før har tålt – på bekostning av seg selv - som akkurat så utålelige man dypest sett opplever det. Det kan være man plutselig kan komme til å sette foten ned der man før holdt ut.  

Bedre kontakt med kropp og følelser, gjør det lettere å forstå hva man egentlig vil, og dermed kunne ta mer bevisste valg.

Rosenterapeuter har selv gått gjennom mye behandling, og kan med det være en støtte og veileder i denne prosessen.

Resultatene av behandlinger med rosenmetoden innebærer ofte mindre smerter og spenninger, en reduksjon av stress, og en økning i vitalitet og livsglede.

 

Å vende hjem til seg selv:
- Avspenning er nøkkelen til bevissthet.

                                               Marion Rosen

 

Hvordan foregår behandlingen?

En behandling varer vanligvis i en time fra klienten kommer inn til hun eller han går ut. Rundt 50 minutter av behandlingen foregår på en behandlingsbenk. Klienten bruker å ta av seg klærne bortsett fra undertøyet, og får i stedet et teppe over seg for å holde varmen, og føle seg trygg og dekket til. Om man foretrekker å beholde klær på er det helt i orden, men det anbefales da at man har på noe som sitter løst og behagelig. Best resultat får en imidlertid når huden blir direkte berørt. Man bruker å gi behandling på ryggen/baksiden først, for så å snu i løpet av behandlingen slik at man også får behandling på forsiden av kroppen. 

Det største utbyttet kommer over tid, med jevnlige behandlinger. Hvor lenge og hvor ofte er helt opp til klienten. 

 

Rosenterapeut er en beskyttet tittel. Utdannelsen er samlingsbasert ved Axelsons body work school, og tar minimum 4-5 år hvorav ca 2 år med praksis. Samlingene kan gjennomføres mange steder i verden. Jeg har tatt mine i Oslo, Stockholm og Ukiah/California.
 

Vitenskapelig studier

Det er gjort flere studier på rosenmetoden, deriblant èn på Karolinska Instittuttet I Stockholm, docent Torkel Falkenberg: Denne studien er den mest omfattende og har 64 deltagere i sitt studie. En kartlegging av deltagerene viste at de fleste var høyutdannede, og var ansatt innen administrative, akademiske eller tekniske yrker. Det overgripende målet for studien har vært å bidra til forståelsen av helsefremmende aspekter av Rosenmetoden. Summen av denne studien er at en overveldene majoritet av deltagerene opplevde å ha stor eller veldig stor nytte av behandlingene.

Deltakerene hadde tre hovedutfordringer som grunn til å søke en rosenterapeut. Omtrent en fjerdedel hadde søkt konvensjonell behandling før Rosenbehandlingen for følgende:

1) Fysiske helseproblemer  

2) Psykiske helseproblemer  

3) Ønske om personlig utvikling

Opplevd nytte kan deles inn i fem forskjellige kategorier:

       1) Forbedret mental helse, inkludert økt velvære, tillit, lykke og                 selvtillit.

2) Forbedret fysisk helse, inkludert redusert muskelspenning, forbedret pustekapasitet, bedre tarmfunksjon og økt fysisk energi, men også lindring av smerte som hodepine og muskler, rygg og nakkesmerter.

3) Økt bevissthet om forholdet mellom kropp og sinn, hvordan adferdsmønstre og pågående psykologiske prosesser påvirker kroppen.

4) Støtte til personlig utvikling

5) Kraft til livsendrende valg

bottom of page