top of page

Heidi Wexelsen Goksøyr

Mine første 6 leveår bodde jeg hele åtte ulike steder fordelt på Norge, Sverige og USA. Så flyttet vi til Nittedal, og det er her jeg har hatt oppveksten min.

Som ung voksen bodde jeg mange år i Oslo, men da

jeg fikk barn flyttet jeg tilbake til Nittedal for å komme nærmere skog og natur.

Jeg bor nå på Rotnes, er mamma til to voksne barn der sistemann akkurat er flyttet ut, og er skilt etter et 22 år langt samliv. 

Portrett av Heidi Wexelsen Goksøyr

Tanker om mitt arbeide

Jeg har så lenge jeg kan huske hatt en undring og søken etter å forstå hva det vil si å være menneske.

Først gjennom billedkunst, og deretter var det rosenmetoden som ga dette arbeidet en retning. Med rosenmetoden fikk jeg bedre kontakt med egen kropp og egne følelser. Jeg sto stødigere i meg selv, og jeg fikk tilgang på egne ressurser da livet mitt med ett ble på sitt mest smertefulle. Jeg har selv gått lange perioder i behandling der jeg har fått helt avgjørende støtte i min søken etter å forstå, kunne være med sorg, og ta rette valg for meg. Jeg opplever at disse smertefulle erfaringene har blitt til noe verdifullt som har gitt meg en bredere og dypere klangbunn, og økt glede og tillit til livet.

Med rosenmetoden ønsker jeg å være til hjelp og støtte i andre menneskers liv i deres prosesser. Til undring og vekst.

 

For å kunne forstå helheten må vi se på delene, og for å kunne forstå delene, må vi se på helheten. Som ernæringsterapeut er det det rent fysiologiske i fokus.
Min interesse for ernæring startet da jeg selv fikk helseutfordringer, under og etter svangerskap, og opplevde at de konvensjonelle rådene ikke fungerte. Da jeg oppdaget hvilken kraft og påvirkning kostholdet hadde på kropp og sinn, var det en aha-opplevelse, og min nysgjerrighet ble vekket. Dette førte meg til studier i ernæringsfysiologi, grunnmedisin og funksjonellmedisin.

Jeg utøver med andre ord to roller på Stasjonen Helse; rosenterapeut og ernæringsterapeut. Jeg ser ikke på disse som motsetninger, snarere tvert i mot; kropp og sinn – to sider av samme sak - som hver for seg har vist seg å ha stor betydning for min egen helse og livskvalitet.

Under sertifisering

Rosenterapeut er en beskyttet tittel. Utdannelsen er samlingsbasert ved Axelsons body work school, og tar minimum 4-5 år. Samlingene foregår ulike steder i verden, og jeg har tatt mine i Oslo, Stockholm og Ukiah/California. Jeg er ferdig med min grunnutdannelse i rosenmetoden, og er nå under sertfisering. I den resterende delene av denne perioden tilbyr jeg behandlinger til redusert pris.

CV

2020 – 2024 Institutt for holistisk medisin og meditasjon, Gotland; Det glemte barnet

2017 - 2019 Funksjonsmedisinska institutet, Stockholm; Lic Funksjonsmedisinsk terapeut

2014 – 2018 Axelsons body work school, Oslo/Stockholm/California; Rosenmetoden

2016 – 2017 Master of management BI; Prestasjoner i organisasjoner

2015 – 2016 Master of management BI; Samspill og ledelse – anvendt organisasjonspsykologi

2014 – 2015 Master of management BI; Prosjektledelse

2014 – 2015 Høyskolen i Nordtrøndelag; Grunnmedisin

2014 - Paleo institute, Gøteborg; Lic Kostrådgiver

2008 – 2010 Høyskolen i Telemark; Digital mediedesign

2006 – 2008 Høyskolen i Oslo; Visuell kommunikasjon i digitale medier

1994 - Fotografisk fakultet ved Universitetet i Praha; Kunstfotografi

 

1986 – 1989 Elvabakken vgs, Oslo; Svennebrev Møbelsnekker

Kontakt Heidi

Ta kontakt på e-post eller SMS for å booke time.

SMS: 976 27 207

bottom of page