top of page
Fern Plant

Ernæringsterapeut
Funksjonellmedisin

Portrett av Heidi Wexelsen Goksøyr

Heidi Goksøyr

Ernæringsterapeut

Under sertifisering i rosenmetoden

Priser

Ernæringsterapi 60/45 min

1140 NOK (1425 inkl moms)

 

Konsultasjonene kan også gjennomføres digitalt. 

Kontaktinformasjon

SMS: 97627207

E-post: heidi@heidiwg.no

Avbestilling 
Timen må avbestilles el endres senest 48 t/to arbeidsdager i forveien før oppsatt tidspunkt. (Dvs torsdag i forkant av mandag, og fredag i forkant av tirsdag)

Avbestillinger/endringer etter dette tidspunkt belastes i sin helhet uansett årsak.

Funksjonellmedisin

Vi er vant til å forholde oss til diagnoser, og prøve å symptomlindre våre plager. Men hvorfor ble vi syke i utgangspunktet? Hva er den underliggende årsaken? Dette er den grunnleggende holdningen i funksjonellmedsin, som også kalles the medicin of why?
Tanken er at gjennom disse spørsmålene, - og dertil svar, å kunne gjenopprette balansen i kroppens funksjoner.

 

Den funksjonellmedisinske modellen ble opprinnelig utviklet av Institute of Functional Medicine (IFM) i USA. Her fungerer denne modellen både i mindre private klinikker, på helsesentre og i skolehelsetjenesten. Funksjonellmedisin er ikke en alternativ medisin, men et supplement til konvensjonell behandling. Senter for funksjonellmedisin har en egen avdeling på The Cleveland Clinic, et av de tre ledende forskningssykehusene i USA. 

 

Funksjonellmedisin hviler på en evolusjonær tankegang, - hva er en naturlig måte å leve på for oss mennesker? - krysset med moderne og oppdaterte vitenskapsbaserte livsstilstiltak. Funksjonellmedisin anerkjenner at det er flere områder som er vesentlige for god helse, men det er ernæringsfysiologi, næringstett mat og tarmflora som vies den største oppmerksomheten. Forurensing og bearbeidet mat er vesentlige faktorer som kan skape sykdom, men vi vet også at for lite søvn/hvile, utfordringer i relasjoner, lite fysisk bevegelse, høyt stress over lengre tid, både fysisk, men også på et emosjonelt plan, påvirker oss på et biokjemisk nivå. 

 

Over 80% av sykdommene i vårt moderne samfunn er kroniske, og majoriteten av disse er mulig å påvirke ved livsstilsendringer. Det er disse helseutfordringene funksjonellmedisin konsentrere seg om. Smerter og plager er ikke bare noe du må lære deg å leve med. Det er din kloke kropp som signaliserer at noe er galt, og hvis du ignorerer symptomene lenge nok vil kroppen på et tidspunkt si stopp. Det håpefulle er at man i stor grad har mulighet til å påvirke egen helse, både å forebygge, men også reversere, i stedet for å være overlatt til sin skjebne.

Behandlingsområder:
• Trøblete mage

• Inflammatoriske tarmsykdommer

• Lekk tarm

• Matintoleranse
• Hodepine
• Autoimmune sykdommer

• Blodsukkerregulering
• Ubalansert immunforsvar med gjentagende infeksjoner

• Ulike betennelsestilstander
• Smerter i ledd og muskler

• Hudproblemer

• Overvekt
• Lite energi

 

Kartleggingsverktøyene som brukes er klientens egen historie og bruk av labtester som bl a viser næringsstatus, blodsukkernivå, matintolleranser, tarmpermeabilitet, ”stille” betennelser osv. 

Man tenker ikke primært i medisinske diagnoser, men heller på dysfunksjoner som er mulig å påvirke og behandle. Et symptom kan ha ulike underliggende årsaker, og den samme årsaken kan gi ulike symptomer hos ulike mennesker.
Alle mennesker er forskjellige og har behov for individuell tilnærming til sine helseutfordringer. 

Det finnes en jungel av påstander om ernæring og sunt kosthold. Jeg ønsker å kunne være en guide inn i dette, med den hensikt å kunne forebygge, like mye som å finne og behandle underliggende årsaker.
Jeg baserer min forståelse på en funksjonellmedisinsk tankegang, med et antiinflammatorisk, råvarebasert kosthold.

bottom of page